Välkommen! 

SRBt är det första helt rikstäckande förbundet för bildterapeuter i Sverige. Ett riksförbund som förenar och organiserar landets utbildade bildterapeuter i nätverk, lokalavdelningar och arbetsgrupper. Målet är att sprida kunskap om bildterapins möjligheter, utveckla bildterapi som profession samt värna om god kvalité i praxis.

Läs mer om SRBt...

Om bildterapi...Copyright SRBt
Styrelsen ansvarar för hemsidans innehåll. Kopiering av text eller bild är ej tillåten. Samtliga bilder är målade av bildterapeuter i SRBt och får ej användas i andra sammanhang.