SRBt:s årsmöte 2018 hålls den den 7 april klockan 13.00 i Akalla by (anmälan snarast!). I samband med årsmötet ges föreläsning och workshops. Dagen avslutas med middag. Inbjudan och dokumentation finns insatt på medlemssidan "Aktuell information" där finns även en vägbeskrivning till mötesplatsen.

En debattartikel om Bildterapi som behandlingsform i Nerikes Allehanda den 7 okt finns länkad från sidan "Bildterapi i media" och som manus under "Bildterapins dag". 

Margot Ekelund, en av pionjärerna inom bildterapi, har avlidit i en ålder av 95 år. Hon somnade lugnt in den 23 september på semester. Dödsannons införd i DN och SvD den 8 oktober.

Margot blev hedersmedlem i SRBt 2013. Några minnesord finns att läsa på medlemssidan "Aktuell information" - login.

BisS (Bildterapeuter i södra Sverige) hälsar alla SRBt:s medlemmar varmt välkomna till 2017 års inspirationsdag. Under temat KONST och BILDTERAPI inbjuds alla deltagare till guidad rundtur, workshops och samtal som tar sin utgångspunkt i möten med konstverk på Louisiana Konstmuseum i Humlebaek i Danmark - tvärs över Öresund från Helsingborg. Vi kommer att undersöka konstens möjligheter att tala till oss och hur vi kan använda den i vårt terapeutiskta arbete med klienter/patienter. Mer information finns här.

Lördagen den 7 oktober arrangerades Bildterapins dag på flera orter i landet. Läs mer under "Bildterapins dag" - nya summeringar av dagen sätts in där allt eftersom de kommer in.

Obs datumet för dagen ändrad från 23 sep till 26 nov! En workshop i Stockholm anordnad av ett nätverk "kusin-föreningar" där SRBt kommer att ingå. Läs mer på medlemssidan "Aktuell information".

Datum för kursen är 17-21 oktober 2017 - mer info på medlemssidan "Medlemmars kurser".

SRBt har skickat en skrivelse med synpunkter gällande Socialsstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom. SRBt-medlemmar hittar den på medlemssidan "Aktuell information".

Årsmötet hölls den 1 april. I samband med årsmötet gavs föreläsning, workshops och middag. Program.

En sammanfattning av föreläsningen och de workshops som erbjöds kommer här under.

Utforska en angelägen relation med "small things" - ws av Ninne Lindgren

Hälsa ur ett salutogent pespektiv - ws av Karin Greve

Medlemmarna i SRBt inbjöds att uppleva en inspirationsdag med föreläsningar och workshops i Järfälla. Dagen startade med två mycket intressanta föredrag i temat för dagen " Bildterapi med flyktingar". Efter en kaffepaus hölls två inspirerande workshops. Dagen avslutades med middagsbuffé. Programmet.

Summeringar:
Workshop "Platsen" av Birgitta Hallqvist 
- fler summeringar kommer efterhand

I Krakow, Polen, hålls ECArTE-konferensen den 13-16 september 2017. OBS! Deadline för insändning av abstract är framflyttad till 19 september 2016. Se www.ecarte.info/conference/

I samband med SRBt-årsmötet den 9 april erbjöds tre workshops. Här under publiceras summeringar av dessa - allt eftersom de inkommer.

Workshops:

ETC för karläggning/bedömning i bildterapi

Preliminära programmet för det Nordiska seminariet i Bildterapi, 17-19 juni 2016 i Helsingfors, har kommit! Endast namnen på föredragshållarna finns angivna men abstrakten publiceras inom kort. Seminariet går under titeln "Embodied eyes" -  FLYER 

All info finns under embodiedeyesseminar.com

Den 16-19 september hölls den 13:e ECArTE-konferensen, denna gång i Palermo på Sicilien. Totalt var 38 länder representerade med 32 institutioner i 14 länder varav Umeå Universitet från Sverige. 

Årets tema var "Cultural Landscapes in Arts Therapies".

Läs Nadja Grubergs upplevelser och intryck från konferensen och Palermo - HÄR.

Konferens-flyer 
www.ecarte.info

Inspirationsdagen för SRBt-medlemmar handlade om "Bildterapi och Trauma". 

Inbjudan med programmet för dagen - HÄR!