BILDTERAPINS DAG 2017

Lördag den 7 oktober var datumet för Bildterapins dag. Aktiviteter som workshops och föreläsningar under temat "Förändring" gavs på flera platser i landet. 

Summering av aktiviteterna:

I Vårdvetarhuset på Umeå universitet samlades ett tiotal bildterapeuter och tog del av ett inspirerande föredrag med workshop av Karin Linder, bildterapeut, psykoterapeut mm, från Östersund. Det handlade om Bildterapi, KBT och ACT.

Rapport från Ö-Svealand: Karin Greve hade en debattartikel "Fler färger på paletten" införd i Nerikes Allehanda samt bjöd in till workshop under temat "förändring"

Rapport från Folkuniversitetets ateljé i Stockholm 

Summering av V-Götalands evenemag på Folkuniversitetet Art College i Göteborg

Annonserade program:
Helsingborgs program hålls i Folkuniversitetets ateljé
Umeås program Fortbildning för Bildterapeuter - i BildterapiHuset
Stockholms program
Göteborgs program

 

BILDTERAPINS DAG 2016

Bildterapins dag för året hölls den 1 oktober och hade temat "Hopp". 

Summeringar av Dagen:
Rapport från BisS aktiviteter i Helsingborg
Summering av aktiviteterna i Göteborg

Annonserade program:
Göteborgs program
Helsingborgs program
Stockholms program

 

BILDTERAPINS DAG 2015

Bildterapins dag hölls den 3 oktober. Något speciellt tema var inte bestämt utan det var öppet för "SRBt-regionerna" att utforma egna "teman" med utgångspunkt från "vad en Bildterapeut gör" - som inspiration fär både verksamma och ännu oinvigda.

Summeringar från bilterapins dag 2015:

Temat i Stockholm var Kulturella landskap i Bildterapi, vilket inspirerats av årets ECArTE konferenstema, Cultural Landscape in the Expressive Arts Therapies. Det var en intensiv och inspirerande dag som samlade ett 20 tal personer i Kollektivhuset på Söder - utförlig summering här

I Landskrona hade Bildterapeuter i södra Sverige öppen verksamhet i Muséet. Deltagarna erbjöds tre föredrag med sopplunch däremellan. En workshop med både lera och färg erbjöds också - läs mer här!

I Umeå anordnades dagen i Bildterapihuset. Styrelsen för Bildterapi i Norrland (BiN) erbjöd ett program med fokus på teman, tekniker och arbetssätt. 
Läs vidare
här

I Göteborg genomfördes dagen i samarbete med studieförbundet Sensus i deras lokaler på Södra Hamngatan 29. Förutom ett intressant och givande program erbjöds god förtäring till självkostnadspris. Under dagen kom cirka 20 intresserade besökare som alla bidrog till en gemensam målning - se målningen och program här!

Länkar till PROGRAM på orterna:

Göteborg, Sensus
Umeå, Bildterapihuset

Stockholm, Kollektivhuset
Landskrona muséum

 

BILDTERAPINS DAG 2014

Bildterapins Dag anordnades den 4 oktober med aktiviteter på flera platser i landet. Temat för året var "Vad är Bildterapi". 

Rapporter från Bildterapins dag 2014:

Bildterapins dag i Stockholm hölls i Kollektivhuset. Läs mer här (pdf) och bild här (pdf, 3.3Mb)!
Det blev en trevlig Bildterapins dag i Erikslund för Västernorrland - Jämtlandsregionerna
I Umeå hölls arrangemanget i Västerbottens Museums lokaler. En summering här (pdf).
I Göteborg följde cirka 40 intresserade personer fyra programpunkter. Läs mer här (pdf)!
Västra Svealand, Arvika, Säter ochFalun - summering här (pdf)
I Helsingborg hölls föredrag och workshops i ateljén på Dunkers kulturhus. Bildspel från dagen.

Programmen som annonserats:
- Jämtland-Västernorrlands program i Erikslund
- Stockholms program i Kollektivhuset
- Göteborgs program - på Konstepidemin
- Västra Svealands program i Arvika affisch, Falun och Säter affisch
Umeås program på Västerbottens Museum
Helsingborgs progr. i Dunkers kulturhus

 

Summering av BILDTERAPINS DAG 2013

Den 5 okt hölls Bildterapins dag för 5e året över hela landet. Årets tema var "Färg och Känsla".

Rapporter från dagen:

Från Helsingborg finns en summering här
Kort resumé från Falun 
Summeringen från Göteborg i pdf (inkl bild) 
Stockholm, kommentarer i pdf och länk till 3 bilder
Summering från Umeå i pdf

De annonserade programmen:

GöteborgHelsingborgStockholmUmeå


SUMMERING AV BILDTERAPINS DAG 2012

För fjärde året anordnades Bildterapins Dag på flera orter i Sverige. Datum för dagen var lördagen den 6 oktober och årets tema var "Eld och Vatten".

Summering av dagen från orterna:

Göteborg
Malmö
Umeå

Programmen som annonserades på de olika orterna finns länkade härunder. 

MalmöGöteborgUmeåStockholm  

 

SuMMERING AV BILDTERAPINS DAG 2011

Lördagen den 1:a oktober presenterades, för tredje året, bildterapi över hela landet i föreläsningar, workshops och utställningar. Temat för detta år var "Broar". Läs en summering av dagen HÄR!

Programmen som annonserades inför Bildterapins dag 2011 finns under respektive ort/område nedan.

GöteborgMalmöStockholmUmeå"Västra Svealand" och Örebro.


SUMMERING AV BILDTERAPINS DAG OKT 2010 

För andra året arrangerades Bildterapins Dag. Temat för året var "Mandala". Se vidare här.